Köktürk Alfabesi Etkinliği

Model.Title

 

Kültür ve medeniyet inşa edebilmek için insanoğlunun ihtiyacı olan araç tarihsel süreç içerisinde Sümerler ile başlayıp bütün uygarlıkları etkileyerek ve gelişerek insanlığa hizmet etmiştir. Sümerler tarafından kil tabletlere yazılan formlardan, parşömene, papirüse, kâğıda ve günümüzde dijital içeriklere kadar serüvenini devam ettirdi. Gelecekte yeni formları elbette ortaya çıkacaktır. Biz öğrencilerimizle bunu ilk hali ile kil tabletlere işledik. Bunu yaparken de Köktürk alfabesini kullandık eğlenceli ve faydalı bir ders işledik.