EBU EYYÛB EL-ENSARÎ ZİYARETİ

Rivâyete göre Hazret-i Ali -radıyallahu anh- kabirleri sıkça ziyaret ederdi. Bir gün ona: ‒Nedir bu hâlin ey Ali, kabirleri komşu edindin?!” dediler. O da şu cevâbı verdi: ‒Onların sâdık komşular olduğunu gördüm! Zira hiçbir kötülük yapmıyorlar ve (hâlleriyle bizlere ibret dersi vererek dâimâ âhireti hatırlatıyorlar!”) Bizler de namaz etkinliği kapsamında sadık komşumuz Ebu Eyyûb El-Ensarî'nin kabri şeriflerini ziyaret ettik.Rabbim ziyaretimizi kabul eylesin.

Model.Title