Yabancı Dil Eğitimi

Öğrencilerimizin İngilizce kazanımları, University of Cambridge ESOL sınavları ile belgelenmektedir.

Model.Title

Küreselleşmenin kaçınılmaz olduğu günümüzde, başka kültürlerle politik, sosyal ve ekonomik bağlar kurabilmek için İngilizce büyük önem taşımakta; bilim, haberleşme ve internet dili olarak da İngilizce’nin kullanılıyor olduğu gerçeğiyse bu önemi günbegün daha da artırmaktadır. Bu nedenle; gerek ülkemiz gerekse tüm dünya için geleceğe yönelik parlak birer yatırım olarak gördüğümüz öğrencilerimize, kurumumuzca özen gösterilen yoğun bir İngilizce öğrenim programı tüm imkânlarıyla sunulmaktadır.

Yabancı dil ediniminde yapısal bilgiye önem verilmesinin yanı sıra; öğrencilerin kazanımlarını günlük hayata nasıl geçireceklerini bilmeleri ve uygulamalı olarak öğrenmeleri temel ilkemizdir. Amacımız; öğrencilerimize, dinleme-anlama becerilerini, araştırma yeteneklerini geliştirmede “yabancı dil öğrenmek zevkli ve gereklidir” fikrini benimsetmek ve onların öğrendikleri dilden zevk almalarını ve öğrenmelerini kalıcı kılmayı sağlamaktır. Derslerimizde farklı eğitim ve öğretim tekniklerine yer verip teknolojiyi de en üst seviyede kullanarak öğrencilerin derse yüksek motivasyon ile katılımını sağlamak ise temel hedefimizdir.
Öğrencilerimizin İngilizce kazanımları, University of Cambridge ESOL sınavları ile belgelenmektedir. Öğrencilerimiz, KET ve PET sınavlarına girmektedir. KET, Preliminary English Test (PET) sınavına ve diğer Cambridge Main Suite (Temel Grup) sınavlarına girmek isteyen öğrenciler tarafından atılması gereken ilk adımdır. PET, Cambridge ESOL Main Suite sınavlarının ikinci seviyesidir. Bu seviyedeki kişilerin; yaşadıkları yerde veya yabancı bir ülkede, İngilizce kullanmalarını gerektiren bir dizi günlük olay içinde ana dili İngilizce olan veya olmayan kişilerle iletişim kurabilecek düzeyde olmaları gerekmektedir.

NELER YAPIYORUZ?
• English Placement Tests (İngilizce Seviye Tespit Sınavları)
• Story Writing Competitions (Kompozisyon Yarışmaları) Bu tarz yarışmalarla öğrencilerimizi ezberci eğitimden uzak tutmayı ve yaratıcı zekalarını harekete geçirmeyi amaçlamaktayız.
• Students Profiles (Ara karne) Öğrencilerimizin yıl boyunca sergiledikleri performanslarını hem kendilerine hem de siz değerli velilerimize bildirmek için her dönem sonunda ara karne çalışması yapmaktayız.
• Reader Studies: (Hikaye Kitabı Okuma Çalışmaları) Öğrencilerimizin seviyelerine uygun olarak her sınıf seviyesinde çağdaş ve klasik eserlerden derlediğimiz hikaye kitaplarını okutmaktayız.
• Worksheet Studies: (Hafta sonu çalışma kağıtları) Her hafta her sınıf seviyesinde hafta boyunca öğrenilenleri pekiştirmeleri için çalışma kağıtları vermekteyiz.
• Back up Studies: (Takviye Çalışmaları) Yavaş öğrenen öğrencilerimizin müfredata adapte olmaları için her hafta ekstra çalışma saatleri uygulamaktayız.
Öğrencilere İngilizceyi eğlenceli bir ortamda öğretebilmek ve sevdirebilmek için faaliyetler düzenlenmektedir. Bunlardan bazıları:
• Quiz Shows (İngilizce Genel Kültür Yarışmaları),
• Sinema günleri,
• İngilizceyi aktif kullanabilecekleri zümre gezileri, Anlatımı İngilizce olan gezilere öğrencilerimizi götürmekteyiz ve onlara pratik yapma imkanı tanımaktayız.
• Yurtdışı geziler , Bu akademik çalışmalarımızı yaz aylarında da desteklemek amacıyla yurtdışı yaz okulu projemizi hayata geçirmekteyiz. Bu amaçla öğrencilerimizin okulda öğrendikleri İngilizce’yi pratik yapmaları için her yıl yurt dışı gezileri düzenlemekteyiz.

DİL NASIL ÖĞRENİLİR?
Toplumumuza her zaman ve her alanda faydalı olabilecek entelektüel bireyler kazandırmayı hedefleyen okulumuzda, çağdaş yöntemler ve teknolojik donanımla desteklenmiş yoğun bir İngilizce eğitimi vermekteyiz. Alanında uzman öğretmenlerimizle, öğrencinin öğrendiği dili günlük hayatta kullanabilmesini sağlayan “Interactive Approach” yani; karşılıklı iletişimi esas alan bir yaklaşım uygulamaktayız. Yabancı bir dili etkin kullanabilmek (communicative competence) için “Common European Framework”ün oluşturulabilmesi yani; “konuşma (speaking skills), yazma (writing skills), dinleme (listening skills) ve okuma (reading skills)” olmak üzere dört temel becerinin bir arada geliştirilmesi gerekmektedir ki bizim yabancı dil öğretim programımız da bu yönde şekillenmiştir. Ancak, okulumuzca sunulan tüm bu imkânların yanı sıra; öğrencilerimizin bireysel çabalarının da dil öğrenimlerinde büyük rol oynadığı gerçeği unutulmamalıdır.
Dil öğrenirken kullanılan materyaller, edinilen faydalı alışkanlıklar, bazı teknik ve yöntemler öğrenmeyi kolaylaştıracak, pekiştirecek ve kalıcılığını sağlayacaktır.
• Doğru seviye için doğru materyaller seçilmeli:
Kullanılacak olan materyaller (ders kitabı, alıştırma kitabı v.b.) seçilirken öğrenci profili, öğrencinin mevcut düzeyi ve kapasitesi göz önünde bulundurulmalıdır.
• Öğrencinin derse olan ilgi ve merakını artırmaya çalışılmalı:
Öğrencinin ilgisini çekecek, derse olan merakını alevlendirecek, öğrencinin ilgi alanlarına hitap eden (hikâye, roman, film v.b.) hem eğlenceli hem eğitici yardımcı materyaller seçilmelidir.
• Öğrenci öğrenmede aktif kılınmalı:
Öğrenci, dil öğreniminde pasif dinleyici olmaktan kurtarılmalı; derse gerek fikir ve duyguları gerekse farklı konulardaki bireysel veya grup projeleriyle katılmalıdır. Bu sayede, öğrencinin öğrendiği yabancı dili etkili bir iletişim aracı olarak kullanabilme yolunda gösterdiği sürekli gelişim gözlemlenebilir. Öğrenci aktif kılındığında, bu süreçte karşılaşabileceği sıkıntılarla – öğretmeninin gerek açık gerek saklı rehberliğinde – başa çıkabilmeyi ve onları tamamen aşabilmeyi de başarır.
• Öğrenciye doğru alışkanlıklar kazandırılmalı:
Öğrencinin, öğrendiği yabancı dilde düzeyine uygun kitaplar okuma, CD dinleme, (altyazılı) dizi veya film izleme alışkanlığı edinmesi onun gerek konuşma gerekse dinleme becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır.