Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 
REHBERLİK ÇALIŞMALARI
  
Okulumuzda rehberlik ve psikolojik yardım hizmetleri planlı , sistemli ve önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda yürütülmektedir. Rehberlik çalışmaları farklı sınıf düzeylerine , öğrenci özelliklerine, gelişim dönmelerine uygun bir biçimde tüm bireylere yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların yürütülmesinde ekip çalışması anlayışı ile ilgili herkesin katkı ve katılımı sağlanmaktadır.

Oryantasyon Çalışmaları:
Eğitim yılının başında  okulumuza yeni katılan öğretmen, öğrenci ve velilerimize yönelik olarak oryantasyon çalışmaları yapıyoruz.
 
Bireysel Görüşmeler:
Bireysel rehberlik çalışmalarında  tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyor, öğrencilerimizi yakından tanımak, ilgi ve yeteneklerini tespit etmek, potansiyellerini açığa çıkartmak amacı ile görüşmeler yapıyoruz.

Öğrenci Seminerleri:
Motivasyon
Başarı ve Zamanı İyi Kullanabilme
Şiddet-Zorbalık Nedenleri ve Çözüm Yolları
Sınav Kaygısı ve Çözüm Yolları
Ergenlik Dönemi
Değerler Eğitimi
Öfke ile Başa Çıkma
Stresle Başa Çıkma
İletişim ve İnsan İlişkileri
Verimli Çalışma
Sınav Sistemi ve Motivasyon
Öğrenme Stilleri vb. konularda seminerler düzenliyoruz.

Veli Seminerleri:
Okul Başarısı, Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Güçlüğü
Davranış Sorunları ve Çözüm Yolları
Ailede Sorumluluk Bilinci ve Disiplin Anlayışı
Egenler ile İletişim
Aile ve İletişim
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite
Anne Baba tutumları
Uyum ve Davranış Problemleri
Sınav Kaygısı
Verimli Çalışmada Ailenin Rolü vb. konularda seminer çalışmaları yapıyoruz.

Sınıf ve Grup Rehberliği :
Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve rehberlik müfredatına uygun konularda sınıf içi ve grup rehberliği çalışmaları yapıyoruz. Konu başlıkları Arkadaşlık İlişkileri, Benlik Algısı, Zorbalık, Çalışma Alışkanlıkları, Başarıya İnanma, Şiddet, Sorun Çözme Becerisi, Sınav Kaygısı, Çatışma Çözme, Öfke Yönetimi vb. çalışmalar yapıyoruz.

Öğrencilerle Grup Çalışması :
İletişim Becerileri /Aktif Dinleme, Öğrenme Stilleri, Meslek Seçme, Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları, Hedef Belirleme, Zamanı Etkin Kullanma, Başarılı Olma, İletişim Ve Özgüven, Verimli Çalışma  vb. konularda çalışmalar yapıyoruz.