Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 
REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda rehberlik ve psikolojik yardım hizmetleri planlı, sistemli ve önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda yürütülmektedir. Rehberlik çalışmaları farklı sınıf düzeylerine, öğrenci özelliklerine, gelişim dönmelerine uygun bir biçimde tüm bireylere yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların yürütülmesinde ekip çalışması anlayışı ile ilgili herkesin katkı ve katılımı sağlanmaktadır.


Oryantasyon Çalışmaları:

Eğitim yılının başında  okulumuza yeni katılan öğretmen, öğrenci ve velilerimize yönelik olarak oryantasyon çalışmaları yapıyoruz.

 

Bireysel Görüşmeler:

Bireysel rehberlik çalışmalarında  tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyor, öğrencilerimizi yakından tanımak, ilgi ve yeteneklerini tespit etmek, potansiyellerini açığa çıkartmak amacı ile görüşmeler yapıyoruz.


Öğrenci Seminerleri:

·         Motivasyon

·         Zamanı Doğru Kullanma

·         Şiddet-Zorbalık Nedenleri ve Çözüm Yolları

·         Sınav Kaygısı ve Çözüm Yolları

·         Ergenlik Dönemi

·         Değerler Eğitimi

·         Öfke ile Başa Çıkma

·         Stresle Başa Çıkma

·         İletişim

·         Sorumluluklar

·         Arkadaşlık İlişkileri

·         Verimli Ders Çalışma

·         Mahremiyet

·         Öğrenme Stilleri vb. konularda seminerler düzenliyoruz.


Veli Seminerleri:

Okul Başarısı, Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Güçlüğü

Davranış Sorunları ve Çözüm Yolları

Ailede Sorumluluk Bilinci ve Disiplin Anlayışı

Egenler ile İletişim

Aile ve İletişim

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite

Anne Baba Tutumları

Uyum ve Davranış Problemleri

Verimli Çalışmada Ailenin Rolü vb. konularda seminer çalışmaları yapıyoruz.

Sınıf ve Grup Rehberliği :

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve rehberlik müfredatına uygun konularda sınıf içi ve grup rehberliği çalışmaları yapıyoruz. Konu başlıkları Arkadaşlık İlişkileri, Benlik Algısı, Zorbalık, Çalışma Alışkanlıkları, Başarıya İnanma, Şiddet, Sorun Çözme Becerisi, Sınav Kaygısı, Çatışma Çözme, Öfke Yönetimi vb. çalışmalar yapıyoruz.

Öğrencilerle Grup Çalışması :

İletişim Becerileri /Aktif Dinleme, Öğrenme Stilleri, Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları, Hedef Belirleme, Zamanı Etkin Kullanma, Başarılı Olma, İletişim Ve Özgüven, Verimli Çalışma  vb. konularda çalışmalar yapıyoruz.

Oryantasyon Bülteni

Çocuklarda Sorumluluk Gelişimi

Akademik Başarıyı Arttırmada Ailenin Rolü

Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek

Ergenlik Dönemi

Sınırlar ve Ebeveyn Tutumları

Duygusal Zeka