YKS Çalışmaları

YKS ÇALIŞMALARI

    Okulumuzda YKS (TYT/AYT) çalışmaları, alanında uzman ve  rehberlikte  tecrübeli idareci ve öğretmenlerden oluşan YKS komisyonu tarafından yürütülür. Komisyonumuz, YKS çalışmalarını özverili çalışmalarla yürütür. Öğrencilerimizin hedefledikleri bölümlere yerleşmeleri; ülkemize ve insanlığa hizmet edecek şahsiyetli kişiler olarak yetişmeleri birincil amacımızdır.

 

        Komisyonumuz, sınav sisteminin değişken yapısına ivedilikle adapte olmuş, öğrencilerimizin ve velilerimizin tüm kaygılarını tecrübesiyle gidermiştir.

 

SINAVLARDA BİR ADIM ÖNDE OLMAK İÇİN SULTAN FATİH’TESİNİZ

 

        Biz Sultan Fatih ailesi olarak tecrübelerimize ve referanslarımıza dayanarak diyoruz ki Kurumumuz;  öğrencilerimizin hedefledikleri üniversitelere ve iyi bir geleceğe en güvenilir köprü vazifesi görmektedir. Gençlerimizin bu zorlu süreci en verimli şekilde geçirebilmeleri için;

 

•      Donanımlı öğretmenlerimiz

•      Sistemli ve programlı çalışma metotlarımız

•      Yetkin YKS denemelerimiz (Kurum içi ve Türkiye Geneli)

•      Etkili rehberlik çalışmalarımızla

                                                              YKS yarışında her zaman hazır ve bir adım öndeyiz…

SULTAN FATİH’TE YKS HAZIRLIĞININ AVANTAJLARI

Sınav Sistemi İle İlgili Tam Bilgilendirme

Her sınıf düzeyinde öğrencilerimiz sınav sistemi, yenilikler, puan türleri, soru kapsamları, katsayılar, ek puanlar ve yerleştirme konusunda rehber öğretmenlerimiz tarafından eksiksiz bilgilendirilmektedir.

Uzman Eğitim Kadrosu

Branşında  deneyimli, başarıya odaklanmış, kurumuyla bütünleşmiş, öğrencisini yakından tanıyan eğitim kadromuz mevcuttur.

YKS Komisyonu Rehberliğinde Hazırlık Süreci

Tüm YKS çalışmaları, YKS komisyonu tarafından sene başında belirlenen takvime uygun sürdürülür. Çalışmalar bu takvime uygun yürütülür; gelişmeler ve değişiklikler komisyon tarafından günü gününe takip edilir.

Müfredatın  YKS’ye Paralel İşlenmesi

Konular - 9.sınıftan başlayarak - her sınıf düzeyinde YKS ile bağlantılı olarak anlatılmakta ve YKS konuları 4 yıla bölünerek öğrencimizin YKS yükü, 4 yıllık sürece bilinçli bir şekilde yayılmaktadır.

YKS (TYT/AYT) VE STS Denemeleri

Denemelerimiz, sene başında belirlenen YKS takvimi çerçevesinde uygulanır. Toplam 16 adet deneme iki haftada bir olmak üzere merkezi sisteme göre uygulanmakta olup bu denemelerin 3’ü ülke genelidir. YKS denemelerinin 5’ine 11.sınıflarımız da katılım sağlamaktadır. Ayrıca 9,10 ve 11.sınıflarımız yılda 4 STS’ye katılım sağlanarak üniversite hazırlık sürecine dâhil edilir.

Üniversitede Prova        

Öğrencilerimizin sınav kaygısını azaltmak ve sınav havasını solumaları sağlamak esasıyla üniversite ortamında gerçek sınav denemesi yapılmaktadır. Sınav ile aynı gün ve saatte yapılan denememize katılan öğrencilerimiz adlarına hazırlanmış giriş belgeleriyle sınav girmektedir.

Sınav Sonuç Analizi ve Takibi

Uygulanan sınavların değerlendirilmesi, öğrenciye özel hazırlanan karnelerle ve kurum geneli sıralı listelerle tebliğ edilmektedir. Öğrenci netleri, ders ders  dosyalara işlenerek öğrencinin gelişimi takip edilmekte ve velilerle paylaşılmaktadır.

Kaliteli ve Zengin Materyal Kullanımı

Bilgisayarla desteklenmiş görsel materyaller, uygulamalı derslerde laboratuvar kullanımı ve zengin güncel kaynaklarla tam öğrenme sağlanmaktadır.

Sınav Hazırlık Kitap Takibi

Her dersten en az iki soru bankasının takibi yapılarak öğrencilerimizin bol ve çeşitli türde soru çözmeleri sağlanmaktadır.

Takviye Çalışmaları

Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları konularda ders dışı faaliyetler düzenlenmekte, eksikleri giderilmekte, iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

 (Soru Çözüm Kampları/ İl dışı YKS Hazırlık Kampı/ Çift Öğretmen Uygulaması )

RES

(Randevulu Eğitim Sistemi)

Her sınıf düzeyinde öğrencimiz gün içerisinde ihtiyacı doğrultusunda randevu aldığı öğretmeni ile birebir veya küçük gruplar halinde özel ders konseptinde ders yapabilmektedir.

Öğrenci Bireysel Danışmanlık Sistemi

Öğrencilerimizin çalışma programlarının oluşturulması, bunların takibi ve ihtiyaç duyduğu moral destek, öğrencimizin danışman öğretmeni tarafından sağlanmaktadır.

 

Veli ve Öğrenciyle Sürekli İletişim

Öğrenci ile ilgili gözlenen tüm gelişmeler, somut veriler ışığında velimizle ve öğrencimizin kendisi ile düzenli olarak paylaşılmakta, gerekli tedbirler birlikte alınmaktadır.

(K12net uygulamasıyla tüm veriler velilerle paylaşılmaktadır.)

Üniversite ve Meslek Tanıtım Çalışmaları

Öğrencilerimizin meslek seçimini isabetli yapmaları için meslek tanıtımları ve üniversite gezileri yapılmakta, mezunlarımızla bir araya gelmeleri sağlanarak tecrübe aktarımı ve moral paylaşımı yapılmaktadır.

Kariyer Günleri                            

11 ve 12. Sınıf öğrencilerimizin, meslekleri yakından tanımalarını sağlamak ve kendilerine uygun meslekleri bulmaları için düzenlediğimiz ‘Kariyer Günleri’nde, alanında uzman kişiler okula davet edilerek tanıtım ve uygulama gerçekleştirilmektedir.     

Hedef Tespiti ve Takibi

Her öğrencimizin kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda hedefleri belirlenmekte, bu hedefe adım adım varabilmesi için gerekli çalışmaları yürütmesi sağlanmaktadır.

Etkili ve Kesintisiz Rehberlik Desteği

Rehber öğretmenlerimiz gerek sınav taktikleri gerek kaygı ve zaman kontrolü ve öğrencimizin desteğe ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda öğrencimizi motive etmekte ve rahatlatmaktadır.