Rehberlik Servisi

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Okulumuzda rehberlik ve psikolojik yardım hizmetleri sistemli ve önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda yürütülür. Rehberlik çalışmaları farklı sınıf düzeyleri, gelişim özellikleri ve öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak sürdürülür. Çalışmalar yalnızca okul psikolojik danışmanlarıyla değil hem idari kadronun hem öğretmenlerin katılımıyla bir ekip çalışması şeklinde yürütülür.

Oryantasyon Çalışmaları

Eğitim yılının başında  aramıza yeni katılan öğretmen, öğrenci ve velilerimize yönelik uyum çalışmaları yapılır. Bu kapsamda öğrencilerin okulun birimlerini, öğretmenleri, kuralları tanıması hedeflenir. Bu doğrultuda bilgilendirmeler, sunumlar ve görüşmeler yapılır.

 Bireysel Görüşmeler

Farklı gelişim dönemlerinde öğrencilerin yaşadığı bilişsel, sosyal, duygusal ve akademik problemlere yönelik bireysel görüşmeler yapılır. Bunun yanı sıra öğrencilerin kendi potansiyellerinin farkına varmaları ve bunları geliştirmeleri de hedeflenerek görüşmeler sürdürülür. Bireysel görüşmelerde, öğrencilere uygulanan envanterler ve öğretmen görüşleri göz önünde bulundurulur.

 Grup Rehberlik Çalışmaları

Belirlenmiş hedefler doğrultusunda ve öğrencilerin tespit edilen ihtiyaçlarına yönelik grup rehberlik çalışmaları yürütülür. Konu başlıklarımızdan bazıları:

Arkadaş İlişkileri

Teknoloji Bağımlılığı

Benlik Algısı

Akran Zorbalığı

Çalışma Alışkanlıkları

Başarıya İnanma

Sınav Kaygısı

 Çatışma Çözme

Öfke Yönetimi

 Grup Danışmanlığı Çalışmaları

Öğrencilerin tespit edilen ihtiyaçlarına yönelik grup danışmanlık çalışmaları birkaç oturumda yürütülür.

İletişim Becerileri /Aktif Dinleme

Öğrenme Stilleri, Meslek Seçme

Sınav Kaygısı ve Kaygıyla Baş Etme Yolları

Hedef Belirleme

Zamanı Etkin Kullanma / Verimli Çalışma 

Başarılı Olma

Özgüven

Test-Envanter Çalışmaları

Değişik zamanlarda rehberlik çalışmalarını destekleyecek test / envanter çalışmaları yapılır. Sonuçlar teferruatlı bir şekilde analiz edilir. İhtiyaca yönelik bireysel görüşmeler, grup rehberlik çalışmaları, seminerler düzenlenir. Uygulanan bazı envanterler:

 Problem Tarama Envanteri

 Beier Cümle Tamamlama Testi

 Sosyometri

 Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Öğrenme Stilleri Envanteri

Başarısızlık Nedenleri

Sınav Kaygısı

Mesleki Yönelim Envanteri

 Üniversite, Bölüm ve Meslek Tanıtım Çalışmaları

Öğrencilerimizin meslek seçimlerinde bilinçli bir şekilde karar vermelerini desteklemek amacıyla üniversite, meslek ve tanıtım çalışmaları yapılır. Bölüm seçimi yapacak öğrencilere bilgilendirici seminerler yapılır. Kampüs ortamlarını gözlemleyebilmeleri için üniversite gezileri düzenlenir. Farklı meslek gruplarından uzmanların davet edildiği ‘Kariyer Günleri’nde bölüm ve meslek tanıtımları yapılır. Bu sayede öğrenciler kendi ilgilerini belirleme ve bölümleri tanımaları fırsatı yakalar. 

Öğrenci Seminerleri

Önceden belirlenmiş hedefler ve süreç içindeki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak farklı konularda öğrenci seminerleri düzenlenir. Bunlardan bazıları:

 Motivasyon

Başarı ve Zamanı İyi Kullanabilme

Şiddet / Zorbalık Nedenleri ve Çözüm Yolları

Sınav Kaygısı ve Çözüm Yolları

 Ergenlik Dönemi

Değerler Eğitimi

Öfke ile Başa Çıkma

 Stresle Başa Çıkma

İletişim ve İnsan İlişkileri

Verimli Çalışma

Sınav Sistemi ve Motivasyon

Öğrenme Stilleri

Veli Seminerleri

Veli görüşmeleri sırasında tespit edilen ihtiyaçlara binaen veli seminerleri düzenlenir. Bunlardan bazıları:

Okul Başarısı

Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Güçlüğü

Davranış Sorunları ve Çözüm Yolları

Ailede Sorumluluk Bilinci ve Disiplin Anlayışı

 Ergenler ile İletişim

Aile ve İletişim

 Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite

 Anne Baba tutumları

 Uyum ve Davranış Problemleri

 Sınav Kaygısı

 Lise Eğitimi ve Özellikleri

 Verimli Çalışmada Ailenin Rolü

TYT ve AYT Çalışmaları

Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik sınav sistemi ile alakalı şu çalışmaları yapıyoruz:

      Verimli ders çalışma teknikleri

         Test çözme teknikleri

         Öğrenci motivasyonu artırma faaliyetleri

          Baraj altında kalan öğrencilere bire bir ders çalışma programları

          Derecelik öğrencilerimize yönelik bire bir taktikler

Oryantasyon Bülteni

Çocuklarda Sorumluluk Gelişimi

Akademik Başarıyı Arttırmada Ailenin Rolü

Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek

Ergenlik Dönemi

Sınırlar ve Ebeveyn Tutumları

Duygusal Zeka