Rehberlik Servisi

REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Riba Rehberlik Formu

Okulumuzda rehberlik ve psikolojik yardım hizmetleri planlı , sistemli ve önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda yürütülmektedir. Rehberlik çalışmaları farklı sınıf düzeylerine , öğrenci özelliklerine, gelişim dönmelerine uygun bir biçimde tüm bireylere yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Çalışmaların yürütülmesinde ekip çalışması anlayışı ile ilgili herkesin katkı ve katılımı sağlanmaktadır.


Oryantasyon Çalışmaları:

Eğitim yılının başında  okulumuza yeni katılan öğretmen, öğrenci ve velilerimize yönelik olarak oryantasyon çalışmaları yapıyoruz.

Bireysel Görüşmeler:

Bireysel rehberlik çalışmalarında  tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyor, öğrencilerimizi yakından tanımak, ilgi ve yeteneklerini tespit etmek, potansiyellerini açığa çıkartmak amacı ile görüşmeler yapıyoruz.

Test anket çalışmaları :

Öğrencilerimizi tanımak amacıyla Problem Tarama Listesi , Cattel Testi ,Beier Cümle Tamamlama Testi, Kime Göre Ben Neyim, Kimdir Bu, Sosyometri , Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Öğrenme Stilleri, Başarısızlık Nedenleri, Sınav Kaygısı, Burdon Dikkat Testi, Mesleki Yönelim Envanteri, Stres Düzeyi Ölçeği uygulamaları yapmaktayız.


Üniversite, Bölüm ve Meslek Tanıtım Çalışmaları:

Öğrencilerimizin bilinçli ve doğru karar vermeleri adına uzman konukları okulumuza davet ediyor, meslek tanıtım sürecinde meslek tanıtım seminerleri, işyeri ziyaretleri düzenliyor, okulumuzun mezun öğrencileri den faydalanıyoruz.


Öğrenci Seminerleri:

Motivasyon

Başarı ve Zamanı İyi Kullanabilme

Şiddet-Zorbalık Nedenleri ve Çözüm Yolları

Sınav Kaygısı ve Çözüm Yolları

Ergenlik Dönemi

Değerler Eğitimi

Öfke ile Başa Çıkma

Stresle Başa Çıkma

İletişim ve İnsan İlişkileri

Verimli Çalışma

Sınav Sistemi ve Motivasyon

Öğrenme Stilleri vb. konularda seminerler düzenliyoruz.


Veli Seminerleri:

Okul Başarısı, Dikkat Eksikliği ve Öğrenme Güçlüğü

Davranış Sorunları ve Çözüm Yolları

Ailede Sorumluluk Bilinci ve Disiplin Anlayışı

Egenler ile İletişim

Aile ve İletişim

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite

Anne Baba tutumları

Uyum ve Davranış Problemleri

Sınav Kaygısı

Lise Eğitimi ve Özellikleri

Verimli Çalışmada Ailenin Rolü vb. konularda seminer çalışmaları yapıyoruz.


Sınıf ve Grup Rehberliği :

Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına ve rehberlik müfredatına uygun konularda sınıf içi ve grup rehberliği çalışmaları yapıyoruz. Konu başlıkları Arkadaşlık İlişkileri, Benlik Algısı, Zorbalık, Çalışma Alışkanlıkları, Başarıya İnanma, Şiddet, Sorun Çözme Becerisi, Sınav Kaygısı, Çatışma Çözme, Öfke Yönetimi vb. çalışmalar yapıyoruz.

Öğrencilerle Grup Çalışması :

İletişim Becerileri /Aktif Dinleme, Öğrenme Stilleri, Meslek Seçme, Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları, Hedef Belirleme, Zamanı Etkin Kullanma, Başarılı Olma, İletişim Ve Özgüven, Verimli Çalışma  vb. konularda çalışmalar yapıyoruz.


LGS ve YKS Çalışmaları :

Öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik sınav sistemi ,verimli ders çalışma teknikleri , test çözme teknikleri konularına yönelik bilgilendirme çalışmaları , öğrenci motivasyonunu arttırmaya yönelik faaliyetler yapıyoruz.