Kulüpler

Basketbol Kulübü

Basketbol kulübünün amacı, teknik-taktik çalışmalarla öğrencilerin yetenek ve düzeylerini geliştirmektir. Kendine güvenen, kendini doğru ifade edebilen, fiziksel olarak sağlıklı ve sosyal yönü güçlü; yardımlaşmayı, paylaşmayı bilen başarılı birer birey hâline gelmeleri amaçlanır. Kulübe katılacak öğrencilerden okul takımı oluşturularak okulu temsil etmelerine imkân tanınır. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Futbol Kulübü

Futbol oyun kurallarını, hazırlayıcı oyunları, teknik geliştirici antrenmanları içerir. Öğrencinin kendine güvenini sağlar ve takım ruhunu geliştirir. Toplumsal ahlaki değerleri benimseyen, saygılı, sorumluluk sahibi, çalışkan, güvenilir bir kişilik oluşturarak futbola özgü beceri ve yeteneklerini geliştirir. Topluma ve ailesine faydalı bir birey yetiştirmeye katkıda bulunur.

Kulübün temel amaçları: sosyalleşmek, takım ruhunu geliştirmek, paylaşma kültürünü benimsemek ve uygulamak; bedensel, fizyolojik ve ruhsal sağlığın gelişimini sağlamak, hayat boyu spor alışkanlığı kazandırmak, kötü beslenme ve obezite ile mücadele etmek, aile iş birliği ile her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporu ve futbolu amaç edinerek mesleki bir hedef ve ideal oluşturmaktır. Kulübümüz okul içinde ve dışında halı saha ortamında yapılacaktır.

Voleybol Kulübü

Voleybol oyun kurallarını, hazırlayıcı oyunları, teknikleri geliştirici antrenmanları içerir. Öğrencinin kendine güvenini, takım ruhunu ve paylaşımı, profesyonel bakış açısıyla yönlendirmeyi hedefler. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Yüzme Kulübü

Çocuklarımıza bütün farklı yüzme stillerini öğretiyoruz ve başarılı olmaları için çabalıyoruz. Yüzmeyi eğlenceli ve kolay görmeleri için yüzmeyi kolay kılan aktiviteler düzenleyip yüzmeyi sevmelerini sağlıyoruz. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Kaligrafi Kulübü

Kaligrafi, güzel yazı yazma sanatıdır. Kaligrafi sanatında harfler ve kelimeler belirli bir ahenk içerisinde yazılır. Ahenk içerisinde yazılan kelimeler, estetik ve hoş  görünüm oluşturur. Kaligrafi, yalnızca kelimelerin güzel ve süslü yazılması ile sınırlı değildir. Sanatsal şekillerde olan kelimelerin aynı zamanda belirli kurallar çerçevesinde kâğıda aktarılması gerekir. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Robotik Kodlama Kulübü

Robotik kısaca; elektronik devreleri ve kodlama dillerinden yardım alarak, yapılan robotları istenildiği şekilde hareket ettirmek olarak tanımlanabilmektedir. Öğrencilerimize sunduğumuz robotik kodlama dersleri, temel düzeyde robotik konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Scratch programı eğlenceli bir ortamda resim, ses, müzik gibi çeşitli medya araçlarını bir araya getirebileceğimiz, kendi animasyonlarımızı, bilgisayar oyunlarımızı tasarlayabileceğimiz ya da interaktif hikâyeler anlatabileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir grafik programlama dilidir. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

3D Çizim (TINKERCAD)

3D tasarım eğitimi için dünya üzerinde binlerce profesyonel mimarlık ve mühendislik firmasının 3D tasarımda kullandığı programlarının alt yapısını oluşturan AUTODESK yazılımı tarafından çocuklar için hazırlanmış “Tinkercad” 3D tasarım platformu kullanılmaktadır. İlk olarak hazır parçaları birleştirerek bütün bir tasarım oluşturmaları ve ilerleyen süreçte öğrencilerimizin hayal güçlerini kullanarak özgün tasarımlar oluşturmaları hedeflenmektedir. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Jimnastik

Jimnastik, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır. Kulübümüz okul dışında yapılacaktır.

 

Tiyatro Kulübü

Öğrencileri tiyatro sanatına teşvik etmek, öğrencilerin yaratıcılıklarını artırmak ve sanat alanında üreticiliği artırmak amaçlanır. Öğrenciler, bu kulüpte boş zamanlarını değerlendirmekte ve ders dışı aktivitelerde bulunarak sosyalleşmektedirler. Tiyatro Kulübü, öğrencilerin iş bölümü yaparak ve sorumluluk üstlenerek sanat alanında üretim yapmalarını sağlar. Öğrenciler görev ve sorumluluk alabilme özelliği kazanır. Bünyesindeki öğrencilere ölçülü, saygılı ve anlayışlı davranabilme kabiliyetini kazandırır. Bununla birlikte Tiyatro Kulübü; önemli günlerde, millî bayramlarda günün anlam ve önemine uygun olan oyunlar düzenler. Öğrenciler bu oyunlarda rol alır. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Taekwondo Kulübü

Kore kökenli bir savunma sanatı olan tekvando, fiziksel dövüş sporlarının aksine bedensel ve zihinsel gelişimi teşvik eden bir disiplini temsil ediyor. Tekvando anlamı itibariyle derin bir felsefeyi yansıtıyor. Savaşı durdurmak ve daha barışçıl bir dünya inşa etmek için vücudun tüm bölümlerini doğru şekilde kullanma anlamı taşıyor. Ayrıca, Taekwondo kelimesi Korece tekme anlamına gelen Tae, yumruk anlamına gelen Kwon ve yol anlamına gelen Do kelimelerinin birleşiminden oluşuyor.  Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Zekâ Oyunları Kulübü

Akıl oyunları aracılığı ile zekâlarını kullanmanın hayatlarına katacağı kolaylıkları öğretmek, hızlı ve doğru karar almayı öğretmek temel hedefler arasındadır. Öğrencilerimiz, günlük yaşantılarında karşılaştıkları problemleri doğru anlayıp çözebilme becerileri kazanırlar. Problemlere; istemli, dikkatli ve sorumlu bir şekilde yaklaşmayı öğrenirler.

Öğrencilerimiz; arkadaşlarıyla dostça oynamayı, oyunda kazanmayı ya da kaybetmeyi, risk almayı ve kazanan arkadaşlarını kutlamayı öğrenerek keyifli vakit geçirirler. Öğrencilerimiz, matematiğin sadece ders ile sınırlı olmadığını görürler. Caribou Matematik, Beyin Olimpiyatları ve Kanguru Matematik Yarışmaları gibi önemli turnuvalarda okulumuzu temsil ederler. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

İngilizce Konuşma Kulübü

İngilizce Konuşma Kulübünde; İngilizceniz dinleme, okuma ve yazma becerileri de konuşma becerisi ile orantılı olarak gelişebilir. Ayrıca, İngilizce öğrenme konusunda daha bilinçli hale gelip, bireysel olarak kendi kendine öğrenme yöntemleri geliştirebilirsiniz. Bununla birlikte İngilizce Konuşma Kulübündeki  aktivitelerle yaratıcılığınız gelişebilir ve İngilizce Konuşma Kulüp sürecinde hoşça vakit geçirebilirsiniz. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Hızlı Okuma Kulübü

Hızlı okuma; okunan metnin, kitabın, gazetenin, derginin veya herhangi bir metinin normal hızdan çok daha hızlı bir şekilde okunmasını ifade eder. Kulak, beyin, ağız ve göz en verimli şekilde kullanılmaya çalışılır. Ciddi bir odaklanma gerektirir. Çeşitli eğitimlerle geliştirilebilir. Bazı teknikleri vardır. Bolca pratik ve tam bir odaklanma ile başarı sağlanabilir. Okuma hızında 2 kata kadar bir artış söz konusu olabilir. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Gitar Kulübü

Kulübün amacı öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini gitarı kullanarak artırabilmeyi, gitarı sevdirmeyi amaç edinir.

 

 

Keman Kulübü

Yaylı çalgı eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulan Keman Kulübü, temel eğitimin yanı sıra okul dışı zamanlarında keman çalan ve belirli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği bir kulüptür. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Piyano Kulübü

Piyano kulübünün amacı, konsantrasyon süresini artırmak, öğrencilerin işitsel ve sözel becerilerini geliştirmek ve onlara çalışma disiplini kazandırmaktır. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Bilim ve Keşif Kulübü

Öğrencilerin bilimsel araştırmalara ilgisini çekmek, çevreye duyarlı davranışların oluşmasında katkıda bulunmak, öğrencileri doğanın korunması hakkında bilinçlendirmek, laboratuvarda yapılan deneylerle bilgi ve becerilerini pekiştirmek kulübün temel amaçlarıdır. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Satranç Kulübü

Satrancın sanatsal yanı ön plana çıkarılarak öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesi sağlanır. Öğrencinin; sanat ve sanatçıya saygı duymasını sağlar, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olur. Girecekleri toplumda dengeli, örnek kişiler olarak yer almalarını sağlar. Öğrenciler okullar arası turnuvalarda okulumuzu temsil ederler. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Kitap ve Yazarlık Kulübü

Öğrencilerin tüm yeteneklerini konuşturarak okumayı ödev olmaktan
çıkaracakları, yazıyla kendilerini ifade edebilme yetisi kazanacakları bir kulüptür. Bu kulüpte “özgün çalışmalar ortaya çıkarmak” amaçlanır.

Bu kulüp sayesinde öğrenciler, dönem boyunca yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkardıkları ürünlerle kendilerini daha iyi tanıma fırsatı bularak öz güvenlerini geliştireceklerdir. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Kick Boks Kulübü

Kick boks, uzakdoğu sporlarının  bir araya gelmesi sonucunda oluşturulmuş, güç ve tecrübeye dayanan yumruk ve tekme teknikleriyle iki rakip arasında ringde ve tatemide yapılan yarışma ve savunma sporudur. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Liderlik Kulübü

Liderlik Kulübü, insanları ortak hedeflerde buluşturan, harekete geçiren, kendisinde bulunan gücü ve motivasyonu başkalarına da kazandırabilen, eylemin ilham kaynağı ve yöneticisi konumunda olan kişileri yetiştiren kulüptür. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.

Okçuluk Kulübü

Okçuluk bedensel, zihinsel ve sosyal gelişim için oldukça önemli bir spordur. Kişilere, kendine bir hedef koymayı, hedefe konsantre olmayı,  kendine güvenmeyi ve kendini geliştirmeyi öğretir. Sabırlı olmanın önemini, disiplinli olmanın yararlarını somut olarak görmelerini sağlayarak geleceğe hazırlar ve kişilik gelişimlerine katkıda bulunur. Kulübümüz okul içinde yapılacaktır.